מערכת עיצוב

ויניצה היא עיר של רעיונות, עיר שבה משהו חדש נולד כל הזמן. מודרני ונוח, המעורר יצירתיות. עיר עם היסטוריה נהדרת והווה תוסס.

 

Система

В основі 4 елементи.

Логотип

Історичний герб вільно трансформується у сучасний логотип міста. Дві схрещені шаблі, зображені на середньому гербі, символізують прикордонне розташування міста, спрощується до лаконічних геометричних форм.

 

→ Завантажити логотип

 

Логотип в житті

Зручний у використанні і на аналогових, і на цифрових носіях.

Типографія

Система шрифтів Vinnytsia City була створена, щоб об’єднати багату історію міста та постійне прагнення до інновацій. Систему складають Serif, Sans Serif і декоративний шрифт.

Одна з відмінних рис вінницьких шрифтів — взаємопроникнення кириличних і латинських форм. Завдяки цьому з’явилась шрифтова сім’я, не схожа на існуючі шрифти. Це робить типографію пізнаваною, характéрною і харáктерною.

Vinnytsia Serif

Символізує історичне минуле міста. Написи, набрані цією гарнітурою набувають урочистості та історичного відтінку. Використовується для невеликих текстів, написів і заголовків.

Vinnytsia Sans

Шрифт про сучасність, розвиток і рух у майбутнє. Використовується для навігаційних написів та текстів середнього обсягу.

Характерні особливості

Для більш рівномірного набору тексту у шрифті передбачені лігатури та альтернейти. Цифри мають чотири види, які різняться по зросту та ширинам, а герб інтегрований у сам шрифт.

→ Завантажити шрифти

Декоративний шрифт

Вінниця — місто ідей. Місто творчості та інновацій. Творити і створювати можна безліччю різних способів. Так і усі літери у декоративному шрифті Вінниці мають декілька накреслень.

→ Спробуйте самі

 

Колір

Кольори були вибрані не випадково, в основі палітри — відтінки з історичного герба міста. «Лінійка» була лише доповнена гармонійними кольоровими парами.

Композиція

Фірмові шрифти, яскраві кольори складають гнучку та просту для використання систему. Оригінальна верстка передає творчість та вільних дух, які були завжди притаманні місту.